Američka viza

B1/B2  turistička viza je neophodna ako ste planirali put u Ameriku, sa ciljem da posjetite rodbinu, prijatelje, ili je u pitanju obično turističko putovanje ili poslovni sastanak.
 
C1 viza vam je potrebna u slučaju da putujete ka nekim drugim zemljama, sa presijedanjem na aerodromu ili luci u SAD-u i označava stranog državljanina u tranzitu. Za ovaj tip vize, neophodno je priložiti avionsku, brodsku kartu ili dokaz o kupljenom turističkom aranžmanu koji pokazuje da je Amerika samo prolazna destinacija aplikanta.
 

C1/D viza je neophodna članovima posade brodova u tranzitu kroz SAD. Za ovaj tip vize neophodno je priložiti i ugovor o radu koji je aplikant primio od brodske kompanije.
Taksa ambasade 160Eur

J1 Exchange Visitor je tip vize koji vam omogućava posjetu Sjedinjenim Američkim Državama. Za J1 vizu vam je potreban DS-2019 formular koji glasi na ime podnosioca zahtjeva i potpisan je od strane sponzorske agencije pri američkoj vladi. Pri ulasku u USA morate priložiti validnu vizu i DS-2019 formular.
 
 
F1 studentska viza – za osobe koje idu na akademske studije ili na pohađanje kursa engleskog jezika
M studentska viza – namenjena onima koji idu na stručne studije ili trening u Americi (bavljenje sportom)

Za studentsku vizu neophodan je formular I-20 koji šalje škola u koju ste primljeni, a kojim se potrvđuje vaš status legalnog studenta i potvrda o uplaćenom I-901 SEVIS FEE

H-2B viza je namijenjena za program privremenog radnog karaktera koji omogućava osobama iz inostanstva da legalno rade i borave u SAD. Ima za cilj da američkim kompanijama nadoknadi nedostatak radnika kako bi mogle efektivno funkcionisati i bez zastoja u radu. Prilikom podnošenja zahteva za radnu vizu, neophodan je formular I-797.