Turistička viza za Kanadu

Ako ste riješili da putujete u Kanadu, kao posjetilac, morate imati validnu kanadsku turističku vizu. Proces apliciranja se odvija u više faza, i sastoji se od on line popunjavanja formulara, on line plaćanja, predaja biometrijskih podataka u viznom centru, preko slanja pasoša u konzularno odeljenje u Beč-u, prijema pasoša sa odštampanom vizom.
 
Radna viza za Kanadu 
 
Open Work Permit,  omogućava rad kod bilo kojeg poslodavca i može biti ograničena u smislu lokacije i zanimanja koje možete obavljati u Kanadi, a može biti i neograničena.
 
Employer-Specific Work Permit je vrsta radne vize koja vam dozvoljava rad za određene poslodavce.