Pobit - radna dozvola za EU

Otvaranjem samostalne zanatske radnje dobijate radne i boravisne papire u Slovackoj, pomoću kojih možete raditi u bilo kojoj zemlji Sengena, takoreći postajete samostalni preduzetnik u EU.
Za otvaranje SZR Vama je potrebno uvjerenje o nekaznjavanju iz policije, ovjereno apostil pečatom u sudu.

Ostalu dokumentaciju sređujemo mi, kao što je sređivanje adrese, prevođenje dokumentacije, otvaranje firme, djelatnosti kojima želite da se bavite kao firma, uplaćujemo depozit na bankovnom računu u iznosu od 8000e, koje po završetku provere povlačimo nazad i naravno obezbeđujemo Vam osobu koja sa vama ide gde god da je potrebno.

Takođe Vam sredjujemo i A1 obrazac koji je neophodan za rad u nekoj drugoj zemlji van Slovačke, po dobijanju kartice, za to je potrebno da nam dostavite ugovor od poslodavca. Ukoliko nemate poslodavca, mi Vam možemo obezbijediti posao u Njemackoj. 

Cijena samih papira je 3000e, imate mogućnost plaćanja sve od jednom ili plaćanja u 2 rate, prva rata kada završimo posao u policiji i dobijete papir koji vam menja samu karticu i drugu ratu po dobijanju same kartice.

Takođe je potrebno da budete lično prisutni na 2 dana u Slovačkoj radi predavanja dokumentacije u policiju i otvaranja računa u banci. Procedura zavisi od zakazivanja termina, međutim karticu dobijete 30tak dana od samog termina.

Troškovi koje bi imali nakon dobijanja papira su penziono i socijalno osiguranje koje u prvoj godini svakog meseca iznose 76e, dok u drugoj godini svakog meseca iznose 250e. Zdravstveno osiguranje je 200e za 12 meseci i plaća se po dobijanju dokumenta.

Procedura:
Za zakazivanje termina nam je potrebna Vaša slika pasoša, strana sa podacima, termini se zakazuju 20-30 dana unaprijed, uvjerenje u međuvremenu dostavljate kurirskom službom na adresu u Slovačku.

Dan pre termina dolazite lično u Slovacku gde otvarate račun za firmu i Vas lični, sjutradan se ide u policiju gdje lično predajete dokumentaciju, tamo Vas slikaju, uzimaju otiske itd, ukoliko vam odobre dobijate papir iz policije koji vam je potvrda da čekate izradu same kartice, čeka se od 15-30 dana, a taj papir vam menja samu karticu do njene izrade.

Dozvola traje dvije godine, ukoliko se odlučite da radite u nekoj zemlji van Slovačke, imate mogućnost da poslije 6 mjeseci zatražite vizu u toj zemlji gdje radite.