Turistička viza za Britaniju

Ako ste riješili da putujete u Britaniju, kao posjetilac, morate imati validnu britansku turističku vizu. Proces apliciranja se odvija u više faza, i sastoji se od on line popunjavanja formulara, on line plaćanja, predaja biometrijskih podataka u viznom centru u Podgorici, do prijema pasoša sa odštampanom vizom.