Turistička viza za Irsku

Ako ste riješili da putujete u Irsku, kao posjetilac, morate imati validnu irsku turističku vizu. Proces apliciranja se odvija u više faza, i sastoji se od on line popunjavanja formulara, on line plaćanja, slanja biometrijskih podataka viznom centru u Beogradu, do prijema pasoša sa odštampanom vizom.